Cebri satış nedir?

Cebri satış nedir?

Sevgili okuyucularım bu haftaki konumuzda ise size Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerden biri olan Cebri Satış işleminden bahsedeceğim. Cebri Satış Borcunu ödemeyen bir borçlunun, icra takibi sonucunda hacze konu olmuş mallarının devlet zoru ile satılarak alacaklılara ödenmesine cebri satış adı verilir. Kanuna göre bir borçlunun malvarlığına el koymak suret ile alacağın zorla tahsili yetkisi sadece devlet iradesine aittir. İcra kararının bir sonucu olan cebri satış ile borçlunun borcuna karşılık olarak ipotek, rehin ya da haciz bulunan malvarlığının satışı icra dairesi ya da alacaklı kamu dairesi tarafından yapılır. Cebri Satışın Şartları Nelerdir? Alacaklı konumda olan kişiler, borçlarının ödenmemesi durumunda mahkemeye başvurabilmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 32. maddesine göre borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği, aksi durumda cebri icranın gerçekleştirileceği bildirilir. Cebri icra kararı verildikten sonraki 10 gün içerisinde borçlunun itiraz etme hakkı bulunur. İcra ilamı yani mahkeme bildiriminden sonra belirtilen sürede itiraz etmeyen ya da borcunu ödemeyen kişilerin mal beyanında bulunması talep edilir. İlgili kanun maddesinde, mal beyanında bulunmayan ya da yanlış bildirimde bulunan kişilere hapis cezası uygulanacağı bildirilmektedir. Bu cebri icra kararı sonucunda borçlu kişinin gayrimenkullerine el konur ve cebri satış işlemi gerçekleştirilir. Borçlunun izni aranmaksızın belirlenen bir mekan ve zamanda icra daireleri tarafından cebri satış yapılır. Cebri satış için ihale açılır ve söz konusu gayrimenkuller en yüksek fiyatı ödeyen kişiye satılır. Cebri icra yoluyla satıştan elde edilen bedel ise alacaklıya verilir. Tapuya Tescili İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Cebri satış yolu ile gayrimenkul satın alan kişiler, icra müdürlükleri tarafından tapuya tescillenir. Gayrimenkulün yeni sahibinin tapuya tescil edilmesi için gereken belgeler şunlardır. İhaleyi kazanan kişinin ya da resmi temsilcisinin nüfus cüzdanı İhaleyi kazanan kişi başka biri tarafından temsil ediliyorsa vekaletname ya da yetki belgesi İlgili icra müdürlüğü tarafından düzenlenen, ihalenin kesinleştiğini ve gayrimenkulün yeni sahibini gösteren cebri satış yazısı Ayrıca tapuya tescili için satış bedelinin binde 15’i oranında tapu harcı ödenir. Haftaya başka bir konuda buluşmak üzere hoşçakalın dostça kalın.  Cemile CABADAĞ

Diğer Haberler