Genç ve Geniş Düşünmek…

Genç ve Geniş Düşünmek…

Genç; biyolojik gençlik değildir..***Genç, düşünmek demek…Her daim genç kalabilmektir…Fikrini sürekli yenileyebilmektir…Sabit fikirli olmamaktır…Diyalektiğini senteze dönüştürebilmektir...Değişimi yozlaştırmamaktır…At gözlüğüyle hadiselere yaklaşmamaktır…Peşin hükümlerle hayata bakmamaktır…Okumayı merkezine yerleştirerek tekâmül edebilmektir…Boş zamanlarında okumak değil;”an”ı, tefekkür merkezli okumaya ayırmaktır…Hayatını nitelikli okumayla anlamlandırmaktır…***İstişare eleştiriyi merkeze almaktır; geniş düşünmek…Kucaklamaktır; geniş düşünmek…Bîtarafa taraftır; geniş düşünmek…Dik durarak muhalif olmaktır; geniş düşünmek…Karşıtlığı “doğruluktandır”; geniş düşünmek…Zalimliğe zalimlikle cevap vermemektir; geniş düşünmek…İntikamla muhaliflere yaklaşmamaktır; geniş düşünmek…Mekke’nin Fethi’ndeki ruhla hareket etmektir; geniş düşünmek…Yanlışlığı düzeltmektir; geniş düşünmek…Değerleriyle müsamahadır; geniş düşünmek…Aslını muhafazayla hoşgörüdür; geniş düşünmek…Millîlik ve mahalli düşünmekle dünyaya açılmaktır; geniş düşünmek…***Beş bin yıllık mazinin müdrikliğile istikbale yelken açabilmektir;Genç ve geniş düşünmek…Bin yıllık Türk Medeniyetinin, “evvelki” medeniyetle inşa edildiğini bilmektir;Genç ve geniş düşünmek…Medeniyet inşasındaki “Çınar”ın köklerine sahip çıkmaktır;Genç ve geniş düşünmek…Türk Medeniyetinin, İslam’da mündemiç olduğuna inanmaktır;Genç ve geniş düşünmek;Yeni Türk Medeniyeti’nin muştusuna vakıf olabilmektir;Genç ve geniş düşünmek…***Muhafazakâr Değişim ile…İnanarak yol almaktır; genç ve geniş düşünmek…***Genç ve Geniş Düşünmek;Kapitalizmin esiri olmamaktır…Hak ve Hakikat ile…Adalet Medeniyetini hayata geçirmektir…Genç ve geniş düşünmek;Gelecek inşasına katkı sağlamaktır…Vesselâm…

Diğer Haberler