Tabip Odası'nda görev dağılımı yapıldı

Tabip Odası'nda görev dağılımı yapıldı

25-26 Temmuz’daki Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 2020-2022 Dönemi yapılanması belirlenen Aydın Tabip Odası’nda yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapılarak yeni yönetim görevine başladı. Dr. Esat Ülkü başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı sonucunda Dr. Adalet Çıbık Genel Sekreter, Dr. Hümeyra Durdu Muhasip, Dr. Işık Doğan Veznedar olarak görevlendirilirken, üyeler Dr. Gürkan Mersin, Dr. Didem Tapan ve Dr. Deniz Armağan Deniz oldu. KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, odanın yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: “Aydın ilindeki hekimlerin tümü ile iş birliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılması için çaba harcayacağız. Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerimiz ve komisyonlarımızın çalışmalarının geliştirilmesi ve daha aktif çalışmalar yapması konusunda desteklenmesine önem verilecektir. Hekimlerimizin öncelikli konuları sürekli olarak gündemde tutulacaktır. Hekim ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması, yıpranma payı, sağlıkta şiddet yasası olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular öncelikle değerlendirilecektir. Aydın Tabip Odası bilimsel çalışmaları geliştirilecektir. Odamız halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıklarında, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konuları önceliklendirilecektir. Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve kültür sanat çalışmaları ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Bütün bunları büyük önder Atatürk’ün gösterdiği yolda, Cumhuriyetimizin kuruluş ve varoluş nedenlerine bağlı kalarak yapacağız.”

Diğer Haberler