Yanlış beyana ceza uygulanacak

Yanlış beyana ceza uygulanacak

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararları açıklayan Vali Aksoy, "Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır" dedi.

Diğer Haberler